Om oss Tjänster Nyheter Arbetsgång Länkar Kontakt
           
             
Traditionellt måleri

Traditionellt måleri är ett vitt begrepp. Vi åtar oss allt mellan stora entreprenader och små renoveringsjobb. Ring oss, vi kan och vi vill.

 

 

 

Industrimålning

Vi har stor erfarenhet av måleriuppdrag åt olika industrier. Många gånger under drift med hänsyn till att inte störa verksamheten. Vi utför förutom vanligt traditionellt måleri även rostskydd och brandskyddsmålning. För referenser kontakta oss.

 

 


Målning plåttak

 

Slitna plåttak behöver målas om så att plåten inte tar skada.

Ett hållbart resultat kräver att nya färgskikten häftar bra mot underlaget. För det krävs bland annat att gammal nedbruten färg tas bort och att underlaget är rent.

Vi vattenblästrar med hetvatten, ett tidseffektivt sätt att ta bort färg och samtidigt få bort föroreningar.

Hänsyn tas till takets geometri och läge. Lutning och väderstreck påverkar omfattningen på förarbete, grundmålning och tjocklek på pålagd färg. Allt med syfte att färgen skall skydda plåten mot solljus, nederbörd och temperaturväxlingar. Och att skyddet är starkt under lång tid.

Referenser finns från kommunala och privata fastighetsbolag.

Kontakta oss för diskussion, gratis inspektion på plats och offert.

Klotter

Klotter är ett samhällsproblem som ger onödiga kostnader för drabbade. Vi utför rationell borttagning och sanering även om vi önskar att resurser hellre läggs på meningsfullt arbete.

 

 


Övrigt
  Vid arbete på högre höjd nyttjar vi egna skyliftar. Dessa ger en säker arbetsplats för rationellt arbete.